Több éves kémiai biztonsági területen szerzett tapasztalatunkkal igyekszünk a vegyi anyagot gyártók, importőrök, forgalmazók és továbbfelhasználók jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét támogatni.
Cégünk a kémiai biztonsági szakterületen belül biztonsági adatlap készítéssel, felülvizsgálattal és veszélyes keverék PCN bejelentéssel foglalkozik.

Szolgáltatások

Biztonsági adatlap készítés/felülvizsgálat

Biztonsági adatlap készítés

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (kémiai biztonsági törvény) alapján a veszélyes anyagokkal/keverékekkel foglalkozásszerűen végzett tevékenység a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg. A biztonsági adatlap készítés hozzáértő személy feladata, akinek figyelembe kell vennie -amennyiben ismeretes- a felhasználó közeg sajátos igényeit.  A biztonsági adatlap felülvizsgálat szükséges bizonyos esetekben, amelynek indoklását, az arra vonatkozó információkat fel kell tüntetni a dokumentumon.

Az adatlap összeállítójának figyelembe kell vennie, hogy a dokumentumnak tájékoztatnia kell a felhasználót az adott anyag vagy keverék veszélyeiről. Továbbá tájékoztatást kell adnia az anyag vagy a keverék biztonságos tárolásáról, kezeléséről és ártalmatlanításáról. A dokumentumnak lehetővé kell tennie a munkaadó számára, hogy meghatározza a veszélyes vegyi anyagokat a munkahelyen, és értékelje a munkavállalók ezen anyagok használatából eredő egészségi és biztonsági kockázatait.

A szállító az átvevő felet a REACH rendelet II. mellékletével és 2021. január 1-től hatályos 2020/878/EU rendeletnek megfelelően összeállított adatlappal látja el. A 2015/830/EU rendelet szerint készített adatlapok 2022. december 31-ig használhatók.

A dokumentumot díjmentesen, papíron vagy elektronikus formában kell átadni az első szállítás alkalmával. Az adatlapot az anyagot vagy keveréket forgalomba hozó állam hivatalos nyelvén kell biztosítani az adott ország jogszabályainak megfelelő tartalommal.

Biztonsági adatlap felülvizsgálat

A felülvizsgálat, aktualizálás haladéktalanul szükséges, ha új veszélyességi adatok állnak rendelkezésre, valamint, ha olyan új adatról van tudomásunk, amely hatással lehet a kockázatkezelési intézkedésekre; illetve, ha az anyag vagy keverék engedélyköteles vagy korlátozás alá esik. Az aktualizált információkat át kell adni valamennyi olyan korábbi átvevő félnek, akit a megelőző 12 hónapban az anyaggal vagy keverékkel
elláttak.

A Magyarország területén forgalomba hozott, egészségi vagy fizikai hatás alapján veszélyesként osztályozott keverékek elektronikus bejelentéséhez szükségesek a biztonsági adatlapon szereplő információk. A veszélyes keverék bejelentésről (PCN bejelentés) részletesebben itt olvashat.

 

Cégünk vállalja biztonsági adatlap készítését, felülvizsgálatát.

Ha szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat, kérjen árajánlatot!

Veszélyes keverék bejelentés /PCN bejelentés/

Veszélyes keverék bejelentés: A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján azokat a veszélyes keverékeket, amelyeket a terméknyilvántartás nem tartalmaz, elektronikus úton be kell jelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek. A korábbi OSZIR bejelentés helyét a PCN bejelentés veszi át.

2021. január 1-től az egészségi vagy fizikai veszélyesség tekintetében osztályozott valamennyi veszélyes keverék esetén a forgalomba hozó importőröknek és továbbfelhasználóknak a 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) 45. cikke, valamint a VIII. melléklete értelmében az OSZIR bejelentés helyett az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) bejelentési portálján (PCN) keresztül kell bejelentést tenni.

A bejelentési kötelezettség a keverék végfelhasználásától függően fokozatos rendszerben kerül bevezetésre:

   • 2021. január 1-től a lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra szánt keverékekre vonatkozóan,
   • 2024. január 1-től az ipari felhasználásra készült keverékeket illetően, valamint
   • 2025. január 1-től a vonatkozó határidők előtt a nemzeti rendszer szerint már bejelentett keverékek esetén.

Tehát amennyiben az adott terméket már a vonatkozó határidők előtt bejelentették, akkor lehet élni a legkésőbb 2025. január 1-ig tartó átmeneti időszak nyújtotta mentességgel.

A PCN bejelentés hatóság felé fizetendő díjai:

   • új bejelentés esetében: 16 000 Ft/bejelentés,
   • az összetételt érintő jelentős változást követő „új” bejelentés: 12 000 Ft/bejelentés,
   • a bejelentések aktualizálása díjmentes.

Cégünk vállalja a veszélyes keverék PCN bejelentést.

Ha szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat, kérjen árajánlatot!

Ajánlatkérés  Kapcsolat

  Expletive Pharma Kft.

   

  Telefon: +36 30 907 1203

  E-mail: info@biztonsagiadatlap-pcnbejelentes.hu

  Iroda: 2143 Kistarcsa, Móra Ferenc utca 105. Fszt.1.

  Cégjegyzékszám: 13-09-186254

  Adószám: 23746875-2-13